Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “подготовка”

Няколко идеи за успешната подготовка за матури и НВО по БЕЛ в 7 клас

За трудностите при подготовката за матури и НВО по БЕЛ в 7 клас се говори често. Проблемът се дискутира от учители и родители. Може би…