Press "Enter" to skip to content

Няколко идеи за успешната подготовка за матури и НВО по БЕЛ в 7 клас

За трудностите при подготовката за матури и НВО по БЕЛ в 7 клас се говори често. Проблемът се дискутира от учители и родители. Може би трябва да се даде думата и на учениците. Кои са най-големите трудности за тях? Каква помощ очакват? Тези въпроси зададохме на група седмокласници в анонимна анкета.

Сверяват ли учителите своя часовник с часовника на учениците?

Част от седмокласниците споделят, че в часовете по литература биха искали да има повече забавни уроци и дискусии, в които да се обсъждат произведенията и това, с което те са ги впечатлили. Дискусиите според децата разнообразяват часовете и са интересен начин за развиване на логиката.

Седмокласниците смятат, че трябва да правят повече преразкази в учебните часове. Има и такива, които споделят, че трябва да се правят и диктовки, защото усещат празнини в езиковата си култура.

Преподаването с мултимедия допада на повечето седмокласници. Те харесват изготвянето на презентации за даден автор или творба и обсъждането на тези презентации. В самото търсене на подходящ материал за презентиране се получават нови знания.

Необходимо е да има повече пробни матури и изпити за НВО. Така седмокласниците ще се запознаят с формата на изпита по-добре и в същото време ще работят с фактора време. Първи модул е 60 минути. Задачите са 25. За всяка задача учениците разполагат с по-малко от 3 минути. Докато правят пробен изпит, в който е включен компонент време, седмокласниците ще могат да определят коя задача трябва да бъде отново и отново отработвана, за да се вместят във времето, с което разполагат. В онлайн пространството много сайтове разполагат с такива безплатни пробни матури.

Особено притеснени се чувстват учениците при подготовката на 25-та задача от НВО и литературно описание на герой. За подготовката на тези задачи те разчитат на часовете, в които се правят литературни упражнения. Добра идея е литературното упражнение да не е фокусирано само върху едно конкретно произведение, а да е изградено върху съпоставка с други изучени произведения. Така на практика се извършва преговор, а конкретната творба разширява смисловото си пространство. Повечето часове за упражнения водят до по-добра подготовка за НВО. (Такива безплатни литературни упражнения могат да се разгледат например в канал Стари и нови уроци по български език)

Обобщаването на идеите, които седмокласниците дават, води до извода, че успешната подготовка за матури и НВО трябва да включва дискусии, повече преразкази, мултимедия, пробни изпити и много литературни и граматични упражнения.

Необходимо е сверяване на часовниците на ученици и учители през цялата учебна година, за да е успешен резултатът от НВО по БЕЛ.

Be First to Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.